Home Pegas Duatlon Buftea Regulament Pegas Duatlon Buftea

Regulament Pegas Duatlon Buftea

Condiții de participare

Potrivit Regulamentului Federației Române de Triatlon (FRTRI), fiecare concurent trebuie să posede licență FRTRI pentru a putea participa la concursurile organizate sub egida Federației, cum este și acest eveniment.

Organizatorul își rezervă dreptul de a folosi în nume propriu sau prin cesiune către partenerii concursului orice material fotografic, video și audio cu și despre concurenții de la eveniment (inclusiv de la momentul predării kiturilor, de la linia de start/finish și de la festivitatea de premiere).

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament până la data începerii concursului.

Concursul de duatlon, individual sau ștafetă, este deschis oricărei persoane care are varsta minimă stabilită de organizator și care se bucură de o stare de sănătate și o condiție fizică adecvate unui efort prelungit în regim competitiv.

Vârsta minimă de participare este de 14 ani împliniți în anul desfășurării competiției.

Participarea la concurs se face pe propria răspundere a fiecări concurent. Aceștia vor semna o declarație că sunt apți din toate punctele de vedere pentru a participa la concurs. În numele participantului minor, declarația pe proprie răspundere va fi semnată de către parintele acestuia.

Reguli de conduită

Este obligatorie purtarea numărului de concurs la vedere, pe piept la alergare și sub șaua bicicletei la proba de ciclism, precum și a chip-ului de cronometrare pe întreaga durată a concursului.

Este obligatorie returnarea chip-ului de cronometrare la finalul concursului. În caz contrar, concurentul dorează 100 lei organizatorului.

Scurtarea traseului, precum și orice altă încălcare a regulamentului atrag descalificarea.

Este obligatorie purtarea unui echipament adecvat (cel puțin pantalon scurt și maiou) la probele de ciclism și alergare.

Este interzis concurenților să poarte căști în urechi cât timp sunt în competiție.

Orice abatere sau încălcare a acestui regulament poate atrage descalificarea chiar dacă această sancțiune nu este prevăzută în mod expres.

Concurentul descalificat trebuie să returneze numărul de concurs și chip-ul de cronometrare si să se retragă din concurs.

Reguli specifice probei de ciclism

Este permisă participarea cu orice fel de bicicletă, cu excepția celor care sunt prevăzute cu aerobare.

Roțile bicicletelor trebuie să aibă minim 12 spițe. Extremitățile ghidonului bicicletei trebuie să fie astupate.

Pe întreaga durată a probei de ciclism concurenții trebuie să aibă cel puțin o palmă în contact cu ghidonul. Mersul fără mâini pe ghidon, cu antebrațele pe ghidon sau cu palmele pe furca bicicletei sau altele asemenea sunt sancționate cu descalificarea încă de la prima abatere.

Este obligatorie purtarea căștii de ciclism. Aceasta trebuie să fie pusă pe cap și închisă înainte de a lua bicicleta din rastel. Casca nu se dă jos decât după terminarea probei de ciclism și repunerea bicicletei în rastel. Încălcarea acestei reguli atrage o penalizare de 15 secunde.

Concurenții nu pot intra în proba de ciclism decât dacă au la bicicletă cel puțin un bidon de minimum 500 ml plin cu apă.

Este interzisă alimentarea din exterior, chiar și cu apă, pe traseul de ciclism. Este interzisă aruncarea bidoanelor / sticlelor pe traseul de ciclism.

Deplasarea se face pe partea dreaptă a străzii, cât mai aproape de bordură. Depășirea altor cicliști se face numai prin stânga.

În cazul unui incident (pană, lanț sărit, accident etc), ciclistul va evacua traseul de ciclism în cel mai scurt timp posibil, retrăgându-se în afara carosabilului.

Timp limită pentru proba de ciclism: 2h:00min de la Start.

Reguli specifice probei de alergare

Timp limită pentru proba de alergare: 3h:00min de la Start.