Home Semimaraton Buftea Regulament Semimaraton Buftea

Regulament Semimaraton Buftea

Scopul organizării acestui eveniment sportiv este de a promova mișcarea în aer liber, activitatea fizică regulată, un stil de viață sănătos.

Probele puse la dispoziție au distanțe diferite, de 7 km / 14 km / 21 km, astfel încât să răspundă pregătirii fizice a cât mai multor pasionați de sport. Traseul e compus practic dintr-o buclă de 7 km care se parcurge o dată, de două ori sau de trei ori, în funcție de proba aleasă.

Participarea este deschisă oricărei persoane care respectă condițiile de participare și spiritul de fair-play, fie că sunt sportivi profesioniști sau amatori.

Concurenții sunt obligați să poarte numărul de concurs pe partea din față a tricoului, la loc vizibil, pe toată durata concursului.

Vârsta minimă

La proba de 7 km pot participa persoane cu vârsta de cel puțin 14 ani, la cea de 14 km – minim 16 ani și la 21 km – minim 18 ani. Se ține cont de vârsta împlinită în anul în curs.

Timpul limită

ProbaTimp limită *
7 km1 oră
14 km2 ore
21 km3 ore

*Calculat de la momentul startului. Concurenții care nu se încadrează în timpul limită sunt descalificați.

Participarea multiplă

Concurenții înscriși la proba de 14 km sau de 21 km intră și în clasamentul probelor inferioare, ceea ce înseamnă că un concurent înscris la 14 km va puncta și în clasamentul probei de 7 km. La fel, un concurent de la proba de 21 km intră și în clasamentele probelor inferioare, de 7 km și 14 km.

Imposibilitatea participării la concurs / cesionarea participării. Schimbarea probei.

În caz de imposibilitate de participare la competiție, taxa de participare nu se restituie. În schimb, concurentul poate transfera dreptul de participare unei alte persoane, notificând această schimbare organizatorului și achitând eventuala diferență de taxă dintre momentul notificării transferului și momentul înscrierii inițiale, dacă este cazul. De asemenea, schimbarea probei este posibilă cu condiția achitării diferenței de taxă de către concurent, dacă este cazul.

Descalificarea

Următoarele fapte, dar fără a se limita la aceste exemple, sunt considerate abateri și atrag descalificarea: orice comportament nesportiv sau indecent; folosirea de substanțe dopante, scurtarea traseului de concurs; nerespectarea indicațiilor reprezentanților organizatorului; aruncarea de gunoaie și ambalaje în alt loc decât cele special amenajate în proximitatea punctelor de hidratare / alimentare; utilizarea oricărui mijloc de transport, autovehicul, bicicletă, trotinetă, role, skateboard sau altele asemenea.